Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2009 ROK

 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2009 ROK

 

KWARTAŁ I

 1. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2008.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Informacja o zgłaszanych do Urzędu Gminy skargach i wnioskach kierowanych przez obywateli za rok 2008.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych przez Rady Sołeckie za rok 2008.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza przyznanych dotacji przez Urząd Gminy w roku 2008.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2008. Analiza remontów oraz doposażenia szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2008.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Stan bezrobocia na. terenie gminy.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2008.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

9. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2008.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Informacji Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w 2008 r.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ II

 1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2008.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2009 roku.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2008 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola działalności Wójta Gminy Stargard Szczecinski za rok 2008 w kontekście zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 2603 ze zm.) a także Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami do zasobu gminnego.

 2. Ocena funkcjonowania bibliotek, świetlic wiejskich, placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej.

Stanowisko Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza stanu porządku publicznego.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i 0§wiaty

 1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy (wyjazd w teren)

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod katem potrzeb mieszkańców gminy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena stanu dróg po okresie zimowym, oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAL III

 1. Analiza realizacji Budżetu gminy za I-sze półrocze 2009 roku .

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola działalności Wójta Gminy Stargard Szczeciński za rok 2008 w kontekście zapisów ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.).

 2. Ocena działalności 0środka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2009 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2009/2010.

Stanowisko Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAL IV

 1. Analiza realizacji budżetu za 9 m-cy 2009 roku .

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Sprawozdanie Wójta z wykorzystania środków unijnych w 2009 roku.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola realizacji inwestycji zakończonych w 2008 i trwających w 2009 roku w oparciu o kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości.

 2. Analiza zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu budżetu na rok 2010 Stanowisko Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 3. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w roku 2009

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Podsumowanie działalności świetlic środowiskowych i świetlic TPD na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno- Porządkowej i Oświaty

 1. Informacje o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg, oraz przygotowanie do zimy. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 2. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wg programu na rok 2009 Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wg programu na rok 2009

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2010

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Opracowanie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2010 Materiały przedkładają Przewodniczący Komisji

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2010

Projekt przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

 1. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2009

Informację przedkładają Przewodniczący Komisji

 1. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-01-2009 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-01-2009 13:08