Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, działka numer 75 obręb Grzędzice,


Zarządzenie Nr 162 / 08

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy część nieruchomości wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowości położenia nieruchomości.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 162 / 08

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

WYKAZ

 

 

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 75 o pow. 4,18 ha, położonej w obrębie Grzędzice, dla której urządzona jest KW Nr 49276.

Część działki przeznaczona do wydzierżawienia na rzecz właściciela przyległej działki oznaczonej numerem 79/1 obręb Grzędzice.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński teren wyżej wymienionej działki został określony jako: stawy i oczko wodne, teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej (MU), strefa B ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, użytki ekologiczne (UE11-49).

- opis nieruchomości do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości o powierzchni 0,0405ha, w celach rolnych pod ogródek przydomowy,

- okres dzierżawy do trzech lat,

- wysokość opłat

z tytułu dzierżawy minimalna stawka roczna czynszu dzierżawnego 120,00 zł,

- zasady aktualizacji opłat ustalona stawka czynszu może być regulowana o wskaźnik inflacji w stosunku rocznym.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni tj.

od dnia 29.10.2008 r.

do dnia 18.11.2008 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński i w miejscowości położenia nieruchomości,

- umieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.gmina.stargard.pl, oraz poprzez umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia z informacją o wywieszeniu tego wykazu.

 

 

 

Objaśnienia do wykazu:

  1. Dzierżawa przeznaczona jest dla osoby fizycznej.

  2. Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204 lub telefonicznie pod numerem tel. (091) 577-20-27 lub (091) 834-11-99 wew. 16.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-10-2008 17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 28-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-03-2009 11:11