Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.nr 18/1 obręb Lipnik

W Y K A Z
 
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
1.      Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 18/1 o pow. 0,0187 ha, położona w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą SZ1T/00078558/6.
2.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 18/1 położonej w obrębie Lipnik ustala przeznaczenie: teren upraw polowych (symbol 01 RP).
Uchwałą Nr XVIII/131/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. Rada Gminy Stargard Szczeciński przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lipnik, obejmującego działkę 18/1.
Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: dr – 0,0187 ha
Nieruchomość stanowi część bocznicy kolejowej prowadzącej do terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.
3.      Cena nieruchomości gruntowej:                6 588,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
w tym:
podatek od towarów i usług VAT          1 188,00 zł
Warunki nabycia
1.        Cena nieruchomości, na wniosek nabywcy może być rozłożona na 10 rat rocznych płatnych do dnia 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości ½ stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od niespłaconego kapitału.
Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny.
2.        Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
-       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
-       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
 
Okres publikacji :
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 9 września 2008 r.
do dnia  30 września 2008 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-09-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 09-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-03-2009 11:10