Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,

 • ukończone studia wyższe,

 • znajomość zagadnień związanych z polityka regionalną i funduszami strukturalnymi, potwierdzona dokumentami

 1. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność organizowania spotkań i nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego - potwierdzona dokumentami,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie współpracy z gminami w kraju, i poza granicami kraju,

 • pozyskiwanie i monitoring środków pomocowych z Unii Europejskiej i krajowych instytucji pomocowych,

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego,

 • gromadzenie informacji o gminie przygotowywanie materiałów promujących ją na zewnątrz (przygotowywanie i utrzymanie bieżącego serwisu strony internetowej WWW Urzędu Gminy),

 • koordynowanie prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego oraz planów rozwoju miejscowości,

 • promocja potencjału inwestycyjnego, walorów turystycznych i kulturalnych gminy poprzez udział w imprezach wystawienniczo-targowych oraz współpraca z Zespołami Ludowymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich,

 • przygotowywanie prezentacji, publikacji oraz stoisk promocyjnych i kampanii reklamowych,

 • ochrona i promocja zdrowia.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy”

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 25 kwietnia 2008 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;

Pod adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Informacja o wstępnej selekcji kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu: bip.gmina.stargad.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-04-2008 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2008 08:58