Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (16) XVI/08 z 28 marca 2008 r.


PORZĄDEK OBRAD

XVI SESJI RADY GMINY

Stargard Szczeciński

dnia 28 marca 2008 r.

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

2. Interpelacje radnych

3. Stan bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników Ośrodka Administracyjnego Szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

6. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński , w obrębach geodezyjnych Strzyżno i Kurcewo

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. , zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

10. Analiza informacji o wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2007

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

11. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

12 Analiza wykorzystania środków finansowych przez Rady Sołeckie za rok 2007

Opinia Komisji Rewizyjnej

13. Analiza przyznanych dotacji przez Urząd Gminy w roku 2007

Opinia Komisji Rewizyjnej

14. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

15. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych

17. Wolne wnioski i zapytania

18. Sprawy różne

19. Ustalenie terminu następnej sesji

20. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-03-2008 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 25-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2008 11:44