Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (15) XV/08 z 29 lutego 2008 r.

PORZĄDEK OBRAD
XV SESJI RADY GMINY
 Stargard Szczeciński
 
 dnia 29 lutego 2008 r.
 
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
- zatwierdzenie  porządku obrad
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także wysokość,    szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych
5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji
10.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji
11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok
12.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie  ( EFTA ) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  
13.       Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowania indywidualnych oczyszczalni ścieków
14.       Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie
Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
15.       Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2007. Analiza remontów oraz doposażenia szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2007
Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
16.       Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007
Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
17.       Informacja o zgłaszanych do Urzędu Gminy skargach i wnioskach kierowanych przez obywateli za rok 2007  
Opinia Komisji Rewizyjnej
18.       Ocena realizacji wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok
Opinia Komisji Rewizyjnej
19.       Ocena realizacji wykonania budżetu Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2007
Opinia Komisji Rewizyjnej  
20.       Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
21.       Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
22.       Odpowiedzi na interpelacje radnych
23.       Wolne wnioski i pytania
24.       Sprawy różne
25.       Ustalenie terminu następnej sesji
26.       Zamknięcie obrad sesji
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-02-2008 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 21-02-2008 09:17