Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
Wolne stanowisko urzędnicze:
stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
1. Wymagania niezbędne:
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·         niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,
·         wykształcenie średnie
·         bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
·         znajomość przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
2. Wymagania dodatkowe:
·         samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
·         dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
·         odpowiedzialność,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         wysoka kultura osobista,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·         przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
·         przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
·         realizacja zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciński wynikającego z ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach.
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:
·         kopię dowodu osobistego,
·         kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
·         kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań  niezbędnych i dodatkowych,
·         kopie świadectw pracy,
·         referencje,
·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),
·         CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
·         list motywacyjny,
·         oświadczenie kandydata o niekaralności,
·         oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:
„ Nabór na wolne stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 16 stycznia 2008 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;
Pod adres:
Urząd Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
 
Informacja o wstępnej selekcji kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu: bip.gmina.stargad.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24
 
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński
 
mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-12-2007 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 12:14