Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (11) XI/07 z 25 października 2007 r.

PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
 
 dnia 25 października 2007r.
 
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
- zatwierdzenie  porządku obrad
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stargard Szczeciński , w obrębie geodezyjnym Kiczarowo
8. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarz Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego
9. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnik Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard Szczeciński
11. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego
Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
12. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg , oraz przygotowania do zimy
Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
13. Analiza zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu budżetu na rok 2008
Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykorzystania środków pomocowych w 2007 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
Informację przedstawia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy
16. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
17. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
18. Odpowiedzi na interpelacje radnych
19. Wolne wnioski i pytania
20. Sprawy różne
21. Ustalenie terminu następnej sesji
22. Zamknięcie obrad sesji
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-10-2007 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 17-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-10-2007 14:00