Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”.

Stargard Szczeciński, dnia 19.09.2007 r.
GNR: 7626 – 25.1/07
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 19 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006, Nr 129, poz. 902)
 
z a w i a d a m i a m ,
że na wniosek złożony dnia 7 września 2007 r., zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Waldemara Łągiewki - „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stoisława 2, działający z upoważnienia Wójta Gminy Stargard Szczeciński, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”.
Usytuowanie przedsięwzięcia: Obręb Małkocin (działka nr 214),
                                                  Obręb Warchlino (działki nr nr 316, 341, 313, 306/1).
 
Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję, ze w dniu 19 września 2007 r. wniosek oraz informację dotyczącą w/w inwestycji przesłano do Starosty Powiatowego w Stargardzie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, celem zaopiniowania w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                       Stargard Szczeciński
                                                                          mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-09-2007 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-03-2009 10:37