Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.:„Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński”.

Stargard Szczeciński, dn. 20.08.2007 r.

GNR: 7626 – 2.8/07

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 32 ust 1 pkt1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji dla Pana Wojciecha Głoćko – Prezesa Zarządu „NOTOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 156o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.:

   

„Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński, zlokalizowanej na działkach nr 184/2, 184/3, 185, 188/1, 188/2, 188/12, 188/13 – obręb Trzebiatów, nr 13/1 – obręb Sułkowo, oraz nr 11, 12, 17 – obręb Tychowo”.

w tej sprawie opracowany został raport oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

 

Wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 204.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) informuję, że w dniu 20 sierpnia 2007 r. dokumenty dot. inwestycji przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim, celem uzgodnienia.

 
                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                           Stargard Szczeciński

                                                                                                                                  mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-08-2007 21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 21-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-03-2009 10:39