Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
Wolne stanowisko urzędnicze:
stanowisko  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński
 
1. Wymagania niezbędne:
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·         niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,
·         ukończone studia wyższe
·         bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
·         znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 
2. Wymagania dodatkowe:
·         samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
·         dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
·         odpowiedzialność,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         wysoka kultura osobista,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·         prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności oraz obowiązkiem meldunkowym,
·         prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych,
·         prowadzenie aktualizacji spisów wyborców,
·         prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,
·         prowadzenie spraw związanych z organizacją poboru do zasadniczej służby wojskowej,
·         prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:
·         kopię dowodu osobistego,
·         kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
·         kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań  niezbędnych i dodatkowych,
·         kopie świadectw pracy,
·         referencje,
·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),
·         CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
·         list motywacyjny,
·         oświadczenie kandydata o niekaralności,
·         oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:
„ Nabór na wolne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych”
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 6 czerwca 2007 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;
Pod adres:
Urząd Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
Informacja o wstępnej selekcji kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu: bip.gmina.stargad.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński
 mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz
Stargard Szczeciński, dnia 17 maja 2007 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-05-2007 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 16:07