Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE w sprawie wydane postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”.

Stargard Szczeciński, dn. 04.04.2007 r.

Znak: GNR.7626-21.9/06/07

  
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 4 kwietnia 2007 roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”.

 

Zamierzone przedsięwzięcie planowane częściowo na odcinku od drogi krajowej 10 relacji Szczecin – Bydgoszcz /km 2+877/ do jazu w Strachocinie /km 2+977/ jest zlokalizowane na „projektowanym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 – Dolina Krąpieli”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy StargardSzczeciński, Rynek Staromiejski 5 – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 204, ( w godzinach 730 – 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) informuję, że w dniu 4 kwietnia 2007 r. dokumenty dot. inwestycji przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, celem uzgodnienia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński
mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-04-2007 17:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-04-2007 17:22