Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Stargard Szczeciński, dnia 11.01.2007 r.

GNR: 7626 - 21.2/06/07

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 19 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006, Nr 129, poz. 902), zawiadamia się, że na wniosek złożony dnia 13 października 2006 r., uzupełniony w dniu 20 listopada 2006 r. oraz 10 stycznia 2007 r., zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977.

Zamierzone przedsięwzięcie planowane częściowo na odcinku od drogi krajowej 10 relacji Szczecin - Bydgoszcz /km 2+877/ do jazu w Strachocinie /km 2+977/ jest zlokalizowane na „projektowanym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 - Dolina Krąpieli”.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 stycznia 2006 r. wniosek oraz informację dotyczącą w/w inwestycji przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, celem zaopiniowania w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu.

Wójt Gminy

Stargard Szczeciński

mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-01-2007 01:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-03-2009 10:49