herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY 2018-07-13 10:59
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 2018-06-15 11:14
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard - KATALOG -
KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE - KATALOG -
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. ochrony środowiska (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Audytor wewnętrzny (konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. obsługi interesanta w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. gospodarki odpadami i melioracji (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Strażnik gminny (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - KATALOG -
Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. - KATALOG -
Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - KATALOG -
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
STANOWISKOKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLĘPINIE (Konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty) - KATALOG -
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony) - KATALOG -
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony) - KATALOG -