herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Łowiectwo - KATALOG -
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 - KATALOG -
OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku 2018-04-03 13:35
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2017-12-18 08:58
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego - KATALOG -
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - rozwój sportu - KATALOG -
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - rozwój sportu - KATALOG -
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - KATALOG -
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KATALOG -
INFORMACJA o pomocy prawnej dla uprawnionych osób 2016-12-30 09:44
Przyznanie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert - KATALOG -
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 2016-07-28 11:40
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 2016-06-30 09:12
Zaproszenie na konsultacje społeczne - KATALOG -
Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023 2016-06-09 14:44
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu - KATALOG -
Ochrona Środowiska - KATALOG -
OŚWIATA - KATALOG -
Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego - KATALOG -
OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI - KATALOG -
KONSULTACJE - KATALOG -
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
PODATEK AKCYZOWY - KATALOG -
OGŁOSZENIA DO 2008.12.31 - KATALOG -
DECYZJE ŚRODOWISKOWE - KATALOG -