Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

Stargard, dn. 07.10.2020 r.

GNR. 6220.11.1.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.),  

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW, pismem z dnia 06.10.2020 r. Wójt Gminy Stargard wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji w sprawie o dodatkowe wyjaśnienia, w związku z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (z dnia 01.10.2020 r., znak: PSSE.6720.2020, ZNS.7040.1.28.2020).

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-10-2020 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 07-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2020 08:15