Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Przesunięcie terminu obwieszczenia

Stargard, dn. 02.10.2020 r.

GNR.6220.11.1.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze. zm.)  oraz art. 36 § 1 w związku z art. 10 § 1 i art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

strony postępowania, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW, nie może nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga konieczności uzyskania opinii organu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), wobec czego termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 2 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 §1 w/w ustawy stronie przysługuje możliwość wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-10-2020 19:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2020 19:32