Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 3 oraz 175 Małkocin 2" w miejscowości Małkocin

 

                              

Stargard, dnia 14.09.2020 r.

GNR.6220.19.2020.MK

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

podaje się  do publicznej wiadomości

że w dniu 08.09.2020 r., została wydana decyzja znak: GNR.6220.19.2020.MK  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie  farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 3 oraz 175 Małkocin 2’’ w miejscowości Małkocin, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie  14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-09-2020 17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 14-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-09-2020 17:40