Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 40/1, 40/2, 384/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Skalin, gmina Stargard

Znak: PP.6733.50.2020.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2020 r.  poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 40/1, 40/2, 384/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Skalin, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie Starosty Stargardzkiego z dnia 20.08.2020 r., znak NS.673.341.2020.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 19.08.2020 r., znak ZDP.TD.4170.249.2020.BM odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 12.08.2020 r., znak: GKI.6733.20.2020.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

 

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2020 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską Stosownie natomiast do art. 53 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-09-2020 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2020 12:45