Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice

Stargard, 2020-08-26

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, gmina Stargard

Stosownie do art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, zainicjowanego przez Radę Gminy Stargard Uchwałą Nr XIV/139/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego dla środowiska. Przedmiotem miejscowego planu jest przeznaczenie terenów rolnych na funkcje mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Stargard.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Stargard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-09-2020 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 01-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2020 13:33