Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wykonanie nowej strony internetowej dla Urzędu Gminy Stargard

Zapytanie ofertowe na zadanie:
„Wykonanie nowej strony internetowej dla
Urzędu Gminy Stargard"

 1. Zamawiający:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczące wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu i hostingu serwisu WWW zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wykonanie serwisu WWW

 1. Zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnego serwisu WWW.

(w tym w wersji podstawowej i w odcieniach szarości - możliwy np. do zastosowania w przypadku żałoby), który będzie zawierał min. następujące funkcjonalności:

 1. slider aktualności,

 2. aktualności,

 3. kalendarz wydarzeń zintegrowany z aktualnościami,

 4. galerie zdjęć z możliwością ich przeglądania: zdjęcie następne, zdjęcie poprzednie,

 5. ruchomy pasek aktualności, z możliwością wyłączenia przez Internautę,

 6. slider plakatów, z możliwością wyłączenia przez Internautę,

 7. system banerowy,

 8. pop up,

 9. sondę,

 10. mapa serwisu odzwierciedlającą widoczne elementy struktury serwisu,

 11. integracje z social media, w tym możliwość przekierowania na posiadane profile w social media,

 12. newsletter wraz z systemem e-mail marketing,

 13. powiadomienia Web Push,

 14. wersje językowe: poprzez wtyczkę google translate,

 15. kalendarz i pogodę,

 16. katalog instytucji/firm z którymi współpracujemy,

 17. zadaj pytanie do:…,

 18. statystyki odwiedzin zintegrowane z Google Analytics,

 19. funkcja strony do druku dla każdej informacji tekstowej, dostępna poprzez ikonkę pod każdą informacją,

 20. funkcja udostępnienia informacji na profilu Facebook dla każdej informacji tekstowej, dostępna poprzez ikonkę pod każdą informacją,

 21. wyszukiwarka,

 22. formularz kontaktowy,

 23. deklaracja dostępności,

 24. wersja serwisu WWW w wysokim kontraście,

 25. powiększanie/pomniejszanie czcionki,

 1. Wymagania dotyczące systemu CMS do zarządzania stroną WWW dostępne w panelu zarządzania:

 1. panel administracyjny w polskiej wersji językowej,

 2. system CMS musi posiadać mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu strony WWW, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej danej strony WWW,

 3. system CMS musi dawać informację o miejscu w strukturze serwisu internetowego, w którym znajduje się aktualnie użytkownik,

 4. dostęp do panelu administracyjnego powinien być możliwy poprzez wejście na konkretny adres strony WWW, szyfrowany za pomocą certyfikatu SSL, za pomocą loginu i hasła,

 5. system CMS dostarczony przez Wykonawcę musi umożliwiać zarządzanie treścią całego serwisu internetowego bez konieczności znajomości języków programowania (do obsługi ma być wystarczająca podstawowa znajomość programów do edycji tekstu).

 6. system CMS musi obsługiwać wszystkie strony serwisu internetowego oraz wszystkie bazy, rejestry, listy etc.

 7. pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek; możliwość stworzenia minimum 3 poziomów struktury menu,

 8. tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami,

 9. budowanie hierarchii menu, w tym struktury, która pozostaje nie widoczna na stronie prezentacyjnej,

 10. możliwość zmiany umiejscowienia elementów struktury menu, w tym kolejności wyświetlania oraz przenoszenia poszczególnych elementów np. zakładki do innego działu, podzakładki do innej zakładki,

 11. możliwość zmiany poziomu elementu struktury (np. zmiana zakładki na podzakładkę) - wszystko poprzez wybór w edycji danego elementu, miejsca docelowego z dostępnej struktury,

 12. zarządzanie widocznością i publikacją elementów struktury,

 13. możliwość podejrzenia tworzonej treści bez jej publikacji na stronie wynikowej,

 14. możliwość włączenia i wyłączenia graficznej wersji żałobnej serwisu,

 15. łatwa, pełna edycja tekstu za pomocą WYSIWYG, w tym z możliwością:

 1. pogrubienia, kursywy, podkreślenia tekstu,

 2. wyrównania tekstu, zdjęcia, tabelki: do lewej, do środka, do prawej, równaj do prawej i lewej,

 3. skorzystania z wbudowanych styli: nagłówki od 1 do 6

 4. skorzystania z listy wbudowanych rodzajów czcionek,

 5. określenia wielkości czcionki w danym tekście,

 6. określenia koloru czcionki oraz koloru tła pod tekstem,

 7. kopiowania, wycinania i wklejania podczas edycji treści,

 8. wklejania treści z edytorów tekstu np. z MS Word,

 9. zastosowania listy numerowanej i punktowanej, j. zastosowania wcięcia, cofnięcia wcięcia,

 10. k. cofnięcia i ponowienia operacji,

 11. l. wstawienia i edytowania linków do: pliku, zdjęcia, adresu email, strony WWW - z określeniem czy w tym samym oknie, czy w nowym,

 12. wstawienia pliku graficznego w treści za pomocą przeglądaj dysk, z możliwością

 1. określenia tytułu pliku oraz opisu alternatywnego,

 2. określenia pozycji zdjęcia względem tekstu (wyrównanie do lewej lub prawej, oblanie tekstem, pozycja zdjęcia względem tekstu)

 3. wstawienie ramki z określeniem jej grubości,

 1. przełączenia się w tryb HTML,

 2. wstawienia filmu lub pliku audio,

 3. wstawienia tabeli z możliwością:

 1. ustawienia liczby kolumn i wierszy

 2. określenia odległości komórek od siebie,

 3. określenia zawartości komórki od jej ramki

 4. wyrównanie tabeli względem tekstu,

 5. określenie obramowania tabeli,

 6. szerokości i wysokości

 7. kolor ramki i kolor tła,

 1. dodawanie plików graficznych i multimedialnych, do każdej podstrony tekstowej struktury serwisu,

 2. każdy plik graficzny musi posiadać możliwość przy jego dodawaniu, określenia jego tytułu, opisu alternatywnego oraz autora za pomocą odpowiednich pól,

 3. funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie aktualnościami:

 1. zarządzanie aktualnością - dodawanie nowej, edycja, usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. możliwość dodawania kategorii aktualności: np. dla biznesu, finansowe, itp.

 3. wypromowanie artykułu w sliderze,

 4. dodanie artykułu do kalendarza wydarzeń,

 5. załączanie plików, w tym:

 1. plików graficznych, które muszą posiadać możliwość kadrowania, obracania, powiększania i pomniejszania - w celu uzyskania odpowiedniej kompozycji,

 2. załączane pozostałe pliki jako załączniki - muszą być prezentowany w sposób automatyczny na stronie wynikowej (bez potrzeby ingerencji osoby redagującej), zgodnie z wymogami WCAG 2.1

 3. załączenie plików graficznych potokowo do galerii danej aktualności, bez ich publikacji w głównym module Galerii dostępnym na stronie głównej

 1. funkcjonalność umożliwiająca zrządzanie galerią zdjęć:

 1. zarządzanie galerią - dodawanie nowej, edycja i usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. dodawanie zdjęć potokowo za pomocą technologii Drag& Drop,

 3. dodawanie zdjęć potokowo za pomocą opcji przeglądaj z dysku,

 4. dodawanie pojedyncze zdjęć,

 5. określenie nazwy dodawanych zdjęć lub nadanie im nazwy z danej galerii,

 6. automatyczną kompresję plików o dużej pojemności i dostosowywanie ich do optymalnych cech (rozmiar w px, pojemność w MB), w celu ich poprawnej publikacji ze względu na wysokość ekranu i szybkości ładowania na stronie www,

 7. przeglądanie zdjęć za pomocą wbudowanej przeglądarki, prezentującej zdjęcia na warstwie, umożliwiającej przechodzenie do następnego zdjęcia oraz poprzedniego, a także zamykanie okna.

 1. funkcjonalność umożliwiająca zrządzanie kalendarzem wydarzeń:

 1. zarządzanie wydarzeniem - dodawanie nowego, edycja, usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. ustawienie nazwy wydarzenia,

 3. ustawienie daty wydarzenia,

 4. ustawienie od kiedy do kiedy dane wydarzenie ma trwać,

 5. ustawienie od kiedy do kiedy dane wydarzenie ma być widoczne w kalendarzu,

 1. funkcjonalność umożliwiająca zrządzanie ruchomym paskiem informacyjnym:

 1. zarządzanie - dodawanie nowej informacji, edycja, usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. ustawienie tytułu informacji,

 3. ustawienie daty informacji,

 4. zlinkowanie do strony zewnętrznej lub elementu struktury serwisu www,

 5. możliwość przypisania galerii,

 1. funkcjonalność umożliwiająca zrządzanie banerami:

 1. zarządzanie banerami - dodawanie nowego, edycja, usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. tworzenie pop-up na warstwie,

 3. możliwość linkowania do stron zewnętrznych oraz podstron serwisu,

 4. slider plakatów - funkcjonalność umożliwiająca prezentację plików w formacie pionowym,

 1. funkcjonalność umożliwiająca zrządzanie sondą:

 1. zarządzanie sondą - dodawanie nowego, edycja, usuwanie, ukrywanie, pokazywanie, zmianę kolejności,

 2. tworzenie pytania,

 3. tworzenie nagłówka sondy,

 4. ustawienia opcji głosowania: wielokrotne, jednokrotne,

 5. widoczność sondy od ..do,

 6. widoczność wyników głosowania tak/nie,

 1. funkcjonalność zarządzania użytkownikami systemu:

 1. lista użytkowników,

 2. dodawanie i zarządzanie użytkownikami,

 3. nadawanie uprawnień do poszczególnych modułów oraz funkcjonalności dla utworzonych grup,

 4. możliwość tworzenia i zarządzania grupami użytkowników np. administratorzy, redaktorzy - wraz z przydzieleniem ich dostępu do określonych modułów, funkcjonalności,

 5. możliwość odblokowywania zablokowanych użytkowników z powodu błędnego logowania,

 1. funkcjonalność integracji z kontem Google Analytics w celu uzyskania szczegółowych statystyk odwiedzalności serwisu, w tym co najmniej:

 1. graficzne w formie wykresu i liczbowe, przedstawienie statystyk odwiedzalności

 2. publikacja informacji o liczbie: sesji, użytkownikach, nowych użytkownikach, odsłonach

 1. funkcjonalność SEO - w celu określenia podstawowych danych serwisu, podlegających indeksowaniu przez wyszukiwarki internetowe, umożliwiająca co najmniej:

 1. określenie pola Title (tytuł),

 2. określenie pola Descryption (Opis),

 3. określenie keywords (słów kluczowych),

 1. funkcjonalność konfiguracji kont email przeznaczonych do obsługi np. formularza kontaktowego, newslettera,

 2. funkcjonalność tworzenia, udostępnienia i zarządzania deklaracją dostępności zgodnej ze wzorem opublikowanym przez właściwego Ministra, zgodnie z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

 1. Pozostałe wymagania dla serwisu WWW.

 1. Wykonany serwis WWW powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zawarte w :

 1. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 2. Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z

 1. r. oraz wymagania WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 4.5.2016);

 2. Dyrektywie (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE

2.12.2016);

 1. Ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);

 2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

 3. Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi, w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w tym z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie wytycznych WCAG 2.0 (System CMS musi zapewniać ich walidację);

 4. Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848);

 5. Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ustawy;

 1. Serwis internetowy powinien być przygotowany w wersji responsywnej (automatyczne dopasowującej się rozdzielczości urządzeń na których jest przeglądana, a także do różnych przeglądarek internetowych).

 2. Serwis internetowy powinien być przygotowany w technologii umożliwiającej korzystanie ze strony internetowej na urządzeniach mobilnych w takim sam sposób jak mobilna aplikacja natywna.

 3. Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych funkcjonalności w przyszłości.

 4. Zarówno strona jak i system CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

 5. Wymagane jest zastosowanie technologii PHP lub JAVA oraz AJAX ( szczególnie do funkcjonalności: galeria zdjęć, kalendarz, wyszukiwarka) bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach.

 6. Narzędzia do obsługi serwisu WWW muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych, a w szczególności:

 1. Serwis internetowy powinien dać się obsłużyć przy użyciu klawiatury.

 2. Serwis internetowy nie może być zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.

 3. Wszystkie elementy graficzne muszą mieć możliwość ustawienia tekstu alternatywnego przez redaktora.

 4. Serwis internetowy powinien oferować dostęp do wszystkich informacji przy wyłączonej obsłudze Java Script.

 5. Wszystkie formularze w serwisie muszą być zgodne ze standardami i przetestowane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 1. Każdy layout strony musi mieć przez cały czas widoczny link umożliwiający powrót do strony głównej z każdego miejsca na stronie WWW.

 2. Zamawiający dopuszcza ze względów bezpieczeństwa danych tylko dedykowane dla jednostek administracji publicznej, autorskie rozwiązanie CMS.

 1. W ramach zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. zapewnienia hostingu strony WWW, z zapewnieniem SLA na poziomie 99,7%, nielimitowanego transferu danych, backupu danych, zabezpieczenia serwera,

 2. zapewnienia 20 GB przestrzeni na dane na serwerach dla serwisu WWW,

 3. przeprowadzenia szkolenia online z zakresu obsługi CMS dla serwisu WWW, a także modułów funkcjonalnych, które zostały wdrożone i wykorzystane przy tworzeniu strony WWW,

 4. udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie 36 miesięcy,

 5. do usuwania wad i błędów, w tym aktualizacji pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przeglądarkami (m. in. Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera, Chrome), dokonywania napraw, usuwanie wszelkich usterek funkcjonalnych i technicznych,

 6. udzielenia i świadczenia usługi aktualizacji systemu CMS, a także dostosowywania funkcjonalności strony WWW i elementów technicznych systemu CMS do wymogów zmieniających się przepisów prawa,

 1. W ramach zapytania należy przedstawić

 1. Prezentację graficzną strony głównej

 2. Prezentację graficzną typowej podstrony

 3. Prezentację graficzną podstrony aktualności

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: sekretariat@gmina.stargard.pl do dnia 14.09.2020 Oferta powinna być złożona przez osobę uprawniona do reprezentowania wykonawcy. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Cena musi być podana w PLN cyfrowo oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. W ofercie powinna zawierać osobno koszt zaprojektowania i wdrożenie serwisu WWW i koszt późniejszych opłat związanych z utrzymaniem, aktualizacją i hostingiem w ujęciu miesięcznym lub rocznym

 3. Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcą: Pan Robert Lange tel. 91 5613422 adres email: informatyk@gmina.stargard.pl

 4. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do rozmów i ewentualnych negocjacji wybranych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-08-2020 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Lange 28-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-08-2020 10:13