Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stargard, dnia  22.06.2020 r.

GNR.6220.9.2020.MK

OBWIESZCZENIE

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja znak. GNR.6220.9.2020.MK z dnia 18.06.2020 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard
oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód”

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach:

  • 12/22, 12/21, 12/20, 12/24, 12/23, 22/5, 701/1, 23/30, 23/8, 23/9, 700/2, 23/26, 700/3, 12/12, 22/3, 12/19, 12/17, 700/1, 22/2, 22/4 obręb Lipnik, gmina Stargard;
  • 56, 223, 218/2, obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka;
  • 211, obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka;
  • 189/2, 1, obręb Kunowo, gmina Kobylanka.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania).

Jednocześnie informuje się, że stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-06-2020 18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 22-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2020 18:35