Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Dot. zakończenia postępowania, mającego na celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stargard, dn.  25.05.2020 r.

GNR. 6220.9.2020.MK

OBWIESZCZENIE

     Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam,

że zakończone zostało postępowanie dowodowe mające na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania stosownej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód”

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach:

  • 12/22, 12/21, 12/20, 12/24, 12/23, 22/5, 701/1, 23/30, 23/8, 23/9, 700/2, 23/26, 700/3, 12/12, 22/3, 12/19, 12/17, 700/1, 22/2, 22/4 obręb Lipnik, gmina Stargard;

  • 56, 223, 218/2, obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka;

  • 211, obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka;

  • 189/2, 1, obręb Kunowo, gmina Kobylanka.

W związku z powyższym, informuję że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i wniosków w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania), w terminie 7 dni od daty doręczenia powyższego zawiadomienia, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Osoba prowadząca postępowanie: Magda Korzeniewska.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-05-2020 20:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 25-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2020 20:13