Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 336/2, 336/3, 336/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

Znak: PP.6733.23.2020.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2020 r.  poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 336/2, 336/3, 336/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 14.05.2020 r., znak NS.673.207.2020.LG1 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 12.05.2020 r., znak POZ.5120.94.2020.PE w odniesieniu do terenów górniczych;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie z dnia 14.05.2020 r., znak: SZ.ZZI.522.513.2020.ML, w zakresie melioracji wodnych,
  • Pismo Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w Poznaniu z dnia 18.05.2020 r., znak: OP-DL.420.278.2020.2 odnośnie gruntów przyległych do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

 

Wnioskiem z dnia 5 maja 2020 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji w  odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Stosownie natomiast do art. 53 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 25-05-2020 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 25-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2020 12:48