Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentacji

Stargard, dn. 29.04.2020 r.

GNR. 6220.20.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz.283),  

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze 392/6, 392/7, 392/9 położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard”, pismem z dnia 28.04.2020 r. Wójt Gminy Stargard wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji w sprawie o dodatkowe wyjaśnienia, w związku z wezwaniem z dnia 31.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4220.41.2020.KS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Strony postępowania mają prawo i możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Stosownie do § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 697), z aktami sprawy można zapoznać się, po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Osoba prowadząca postępowanie: Magda Korzeniewska.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

   Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-04-2020 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 29-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2020 17:11