Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 35/2, 31/5, 31/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.77.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 35/2, 31/5, 31/6, położonych  w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 28.01.2020 r., znak NS.673.15.2020.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 10.12.2019 r., znak: GKI.6733.55.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;

Wnioskami z dnia 15 listopada 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochrona konserwatorską . Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

                                                                    Wójt Gminy Stargard                                                                         

                                                                      Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-01-2020 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2020 08:29