Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE -wydanie decyzji nie może nastąpić w ustawowym terminie.

                                                                                                   Stargard, dn. 17.01.2020 r. GNR.6220.18.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.)  oraz art. 36 § 1 w związku z art. 10 § 1 i art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

strony postępowania, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Obwodu Utrzymania Drogowego w ciągu drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard”, nie może nastąpić w ustawowym terminie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach:

  • 12/22, 12/21, 12/20, 12/24, 12/23, 22/5, 701/1, 23/30, 23/8, 23/9, 700/2, 23/26, 700/3, 12/12, 22/3, 12/19, 12/17, 700/1, 22/2 obręb Lipnik, gmina Stargard;

  • 56, 223, 218/2, obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka;

  • 189/2, 1, obręb Kunowo, gmina Kobylanka.

Załatwienie sprawy wymaga konieczności uzyskania opinii organu, o którym mowa w art. 75 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), wobec czego termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 20 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 §1 w/w ustawy stronie przysługuje możliwość wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530,  w poniedziałki od 730 do 1700), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Obwieszczenie nastąpiło dnia 17.01.2020 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-01-2020 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 17-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2020 12:43