Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 23, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzyżno oraz działek nr 394/1, 399, 734, 745, 746/3, 747/3, 765, 786/1, 786/2, 788, 794, 914/58, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.79.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 23, położonych  w obrębie ewidencyjnym Strzyżno oraz działek nr 394/1, 399, 734, 745, 746/3, 747/3, 765, 786/1, 786/2, 788, 794, 914/58, położonych  w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 02.01.2020 r., znak NS.673.665.2019.LG1 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie z dnia 30.12.2019 r., znak: SZ.ZZI.3.521.1692.2019.MM w zakresie ochrony melioracji wodnych,
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m pismem z dnia 27.12.2019 r., znak: GKI.6733.60.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskami z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego, Starosty Stargardzkiego o uzgodnienie inwestycji odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie w odniesieniu do obiektów i obszarów objętych ochrona konserwatorską. Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 08-01-2020 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 08-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2020 13:45