Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej stanowiącej ulicę Spacerową, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 106/1, 816, 105/11, 105/9, 104/2, 103/1, 102/4, 101, 100/2, 100/1, 340/1, 99/1, 339/1, 336/1, 334/2, 335/1, 331/1, 330/1, 327/1, 326, 325, 322, 318/28, 86/9, 308, 317, 310/4, 310/3, 309, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

Znak: PP.6733.87.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej stanowiącej ulicę Spacerową, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 106/1, 816, 105/11, 105/9, 104/2, 103/1, 102/4, 101, 100/2, 100/1, 340/1, 99/1, 339/1, 336/1, 334/2, 335/1, 331/1, 330/1, 327/1, 326, 325, 322, 318/28, 86/9, 308, 317, 310/4, 310/3, 309, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 23.12.2019 r., znak NS.673.625.2019.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 19.12.2019 r., znak POZ.5120.300.2019.PE w odniesieniu do terenów górniczych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 16.12.2019 r., znak: GKI.6733.58.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskami z dnia 12 grudnia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-01-2020 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2020 12:06