Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 250/9, 243, 247/2, 247/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.84.2019.SG

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 250/9, 243, 247/2, 247/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie Starosty Stargardzkiego  z dnia 18.12.2019 r., znak: NS.673.619.2019.KS3, w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 10.12.2018 r., znak: GKI.6733.57.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

 

Wnioskami z dnia 9 grudnia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych, do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu o uzgodnienie w odniesieniu do terenów górniczych oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie odnośnie obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Stosownie  do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

                                                                                Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-01-2020 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Grabowska-Fatalska 02-01-2020 10:42