Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 76/3, 76/6, 87/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.67.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 76/3, 76/6, 87/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  •  Postanowienie Starosty Stargardzkiego z dnia 08.10.2019r., znak:NS.673.473.2019.KS3, w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  •  Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, z dnia 04.11.2019 r., znak: POZ.5120.250.2019.PE, w odniesieniu do terenów górniczych;
  •  Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 28.10.2019 r., znak: ZDP.TD.4170.336.2019.BM, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 07.11.2019 r., znak:   GKI.6733.53.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskami z dnia 21 października 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie odnośnie obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Stosownie  do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 08-11-2019 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2019 14:21