Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 82/1, 235/2, 197/9, 214/1, 224, 91/10, 231, 230, 227/1, 228, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.62.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 82/1, 235/2, 197/9, 214/1, 224, 91/10, 231, 230, 227/1, 228, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak niżej:

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 24.10.2019 r., znak NS.673.538.2019.LG1 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Decyzja Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 28.10.2019 r., znak ZZDW-1.406.2.122.2019.AR odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 17.10.2019 r., znak: GKI.6733.51.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskiem z dnia 11 października 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 pkt  6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych.

Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-10-2019 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2019 09:46