Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 124/1, 919, 198/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.52.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam z dniem 21 sierpnia 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 124/1, 919, 198/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej:

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 12.08.2019 r., znak NS.673.399.2019.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie z dnia 02.08.2019 roku znak: SZ.ZZI.3.1026.2019.MM w zakresie melioracji wodnych;
  • Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 08.08.2019 r., znak: ZDP.TD.4170.248.2019.JC, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2019 roku, zgodnie z art.53 ust.4 pkt  2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Szczecinie w odniesieniu do obiektów i obszarów objętych ochrona konserwatorską. Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

                                                                 Wójt Gminy Stargard                                                                                      Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 21-08-2019 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 21-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2019 07:45