Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania Podstacji Trakcyjnej Strzebielewo, zlokalizowanej na terenie działek nr 23/1, 24, 90, 734, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 732/3, 732/4, 732/5, 732/6, 739/3, 739/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard oraz na terenie działek nr 255/1, 255/2, 255/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice

Znak: PP.6733.37.2019.PK

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, z dniem 10 lipca 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania Podstacji Trakcyjnej Strzebielewo, zlokalizowanej na terenie działek nr 23/1, 24, 90, 734, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 732/3, 732/4, 732/5, 732/6, 739/3, 739/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard oraz na terenie działek nr 255/1, 255/2, 255/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 25.06.2019 r., znak NS.673.296.2019.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,  z dnia  28.06.2019 r., znak: ZS.224.1.99.219, w zakresie ochrony gruntów leśnych;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie z dnia 17.06.2019 r., znak: SZ.ZZI.521.780.2019.MM w zakresie ochrony melioracji wodnych.
  • Postanowienie  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 17.06.2019 r., znak: ZDP.TD.4170.196.2019.BM, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego

Wnioskami z dnia 12 czerwca 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

                                                           Wójt Gminy Stargard                                                                Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 10-07-2019 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 10-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2019 07:44