Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/6, 571/11, 571/12, 571/13, 571/15 oraz fragm. działki oznaczonej numerem 571/16

Stargard , dnia  26.06.2019 r.

GNR.6220.2.2019.MK

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaje się do
publicznej  wiadomości

że w dniu 25.06.2019 r., została wydana decyzja znak: GNR.6220.2.2019.MK  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/6, 571/11, 571/12, 571/13, 571/15 oraz fragm. działki oznaczonej numerem  571/16”, położonych w obrębie Lipnik, gmina Stargard”

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie  14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Jerzy Makowski  Wójt Gminy Stargard

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-06-2019 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2019 08:27