Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin, gmina Stargard

Stargard, 2019-06-17

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin, gmina Stargard

Stosownie do art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin, zainicjowanego przez Radę Gminy Stargard Uchwałą Nr XXXVIII/259/18 z dnia 29 marca 2018 r. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego dla środowiska.

 Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Stargard.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Stargard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-06-2019 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2019 10:34