Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 231, 204/1, 204/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.33.2019.SG

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, z dniem 31 maja 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 231, 204/1, 204/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 21.05.2019 r., znak NS.673.251.2019.KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 10.05.2019 r., znak: GKI.6733.21.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego,

Wnioskami z dnia 10 maja 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 pkt  2 i 6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-05-2019 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 31-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2019 08:15