Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na odcinku od miejscowości Poczernin poprzez miejscowości Sowno, Strumiany do miejscowości Smogolice, zlokalizowanej na terenie działek nr 268, 166, 157/1, 247, 141, 122, 519/3, 517, 518/1, 470/1, 472/3, 471/5, 471/4, 529, 433/2, 432/2, 431/2, 470/1, 473/4, 473/3, 473/7, 473/6, 473/5, 474/6, 474/7, 530, 80, 67, 68, 14, 29, 65, 115/1, 127/1, 128, 130/1, 28, 443, 119/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Poczernin, działek nr 108, 84, 96, położonych w obrębie ewidencyjnym Strumiany, działek nr 434, 685/2, 475/4, 476/1, 477/2, 476/3, 477/1, 435/2, 435/3, 476/1, 476/2, 525, 131/2, 526/1, 580/3, 579, 131/4, 136/2, 136/1, 135/2, 135/1, 157/1, 138/1, 206, 134/6, 116/3, 48/1, 97/1, 97/4, 98/2, 98/1, 97/3, 100/1, 96/3, 95/1, 95/2, 49/3, 166, 167/1, 167/2, 131/3, 270, 271, 643/5, 643/6, 274, 37, 286, 287/6, 288, 290, 75, 616/8, 292/3, 292/2, 72/1, 76/1, 233/5, 233/3, 292/1, 300, 294/1, 239, 295/2, 333, 298, 239/1, 686/1, 301/2, 299, 578/2, 577/2, 577/3, 116/2, 94/1, 304, położonych w obrębie ewidencyjnym Sowno, działek nr 98, 577/2, 615/3, 615/2, 615/4, 614/1, 615/2, 640/1, 639/7, 639/6, 639/5, 639/4, 684/4, 684/5, 99/1, 110/1, 181/1, 113/5, 116/1, 11 obrębie ewidencyjnym Smogolice, gmina Stargard oraz działki nr 431/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Bącznik, działek nr 6, 435/5, 435/6, 435/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów

Znak: PP.6733.19.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam z dniem 30 maja 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na odcinku od miejscowości Poczernin poprzez miejscowości Sowno, Strumiany do miejscowości Smogolice, zlokalizowanej na terenie działek nr 268, 166, 157/1, 247, 141, 122, 519/3, 517, 518/1, 470/1, 472/3, 471/5, 471/4, 529, 433/2, 432/2, 431/2, 470/1, 473/4, 473/3, 473/7, 473/6, 473/5, 474/6, 474/7, 530, 80, 67, 68, 14, 29, 65, 115/1, 127/1, 128, 130/1, 28, 443, 119/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Poczernin, działek nr 108, 84, 96, położonych w obrębie ewidencyjnym Strumiany, działek nr 434, 685/2, 475/4, 476/1, 477/2, 476/3, 477/1, 435/2, 435/3, 476/1, 476/2, 525, 131/2, 526/1, 580/3, 579, 131/4, 136/2, 136/1, 135/2, 135/1, 157/1, 138/1, 206, 134/6, 116/3, 48/1, 97/1, 97/4, 98/2, 98/1, 97/3, 100/1, 96/3, 95/1, 95/2, 49/3, 166, 167/1, 167/2, 131/3, 270, 271, 643/5, 643/6, 274, 37, 286, 287/6, 288, 290, 75, 616/8, 292/3, 292/2, 72/1, 76/1, 233/5, 233/3, 292/1, 300, 294/1, 239, 295/2, 333, 298, 239/1, 686/1, 301/2, 299, 578/2, 577/2, 577/3, 116/2, 94/1, 304, położonych w obrębie ewidencyjnym Sowno, działek nr 98, 577/2, 615/3, 615/2, 615/4, 614/1, 615/2, 640/1, 639/7, 639/6, 639/5, 639/4, 684/4, 684/5, 99/1, 110/1, 181/1, 113/5, 116/1, 11  obrębie ewidencyjnym Smogolice, gmina Stargard oraz działki nr 431/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Bącznik, działek nr 6, 435/5, 435/6, 435/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów

 wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak niżej:

  • Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 15.04.2019 r., znak: ZS.224.1.64.2019 w zakresie ochrony gruntów leśnych;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, postanowieniem z dnia 24.04.2019 r znak: SZ.ZZI.3.521.476.2019.ML, w zakresie ochrony melioracji wodnych;
  • Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 24.04.2019 roku znak: Z.Arch.5151.94.2019.ETKw odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
  • Postanowienie Starosty Stargardzkiego z dnia 24.04.2019 r., znak NS.673.197.2019.LG1KS3 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 25.04.2019 r., znak: ZDP.TD.4170.130.2019.BM odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Postanowienie Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 24.04.2019 r., znak: ZZDW-1.406.2.10.2019.AR, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Referat Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m pismo z dnia 10.05.2018 r., znak: GKI.6733.14.2018.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie z dnia 10.05.2019 r., znak: WDI.671.99.2019.IM odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.05.2019 r., znak: SZ.RPP.611.395.2.2019mu odnośnie terenów zagrożonych powodzią.

Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji odnośnie terenów w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 88 ust. 1 w/w ustawy . Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 30-05-2019 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2019 08:14