Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego

na terenie Gminy Stargard

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/32/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

 

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór i zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard”.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

  Zadania komisji konkursowej:
  a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
  c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

  W przypadku gdy:
  a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub
  b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 8 kwietnia 2019 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

                                                                                                        Jerzy Makowski

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 26-03-2019 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2019 15:13