Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stargard, 2019-03-20

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, sporządzanej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/249/18 Rady Gminy Stargard z dnia 2 lutego 2018 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, Stargard, Rynek Staromiejski 5, w pok. nr 317, w godz. od 10:00 do 14:00.

Przedmiotem zmiany Studium jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym Strzyżno na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz cele produkcyjne produkcji nieuciążliwej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 201.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl do Wójta Gminy Stargard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2019 r.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-03-2019 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 26-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-04-2019 07:55