herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Gminy Stargard dnia 22 marca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji Rady Gminy Stargard
dnia 22 marca 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe:
   - otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Stargard
   - stwierdzenie quorum
   - zatwierdzenie porządku obrad
   - przyjęcie protokołu Nr V/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 22 lutego 2019 r.
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/49/19 Rady Gminy Stargard zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Stargard
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry
13. Stan bezrobocia na terenie gminy
      Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty
14. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców
      Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty
15. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok
      Opinia Komisji Rewizyjnej
16. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w roku 2018
      Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
17. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie
      Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
18. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
19. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
20. Odpowiedzi na interpelacje radnych
21. Wolne wnioski i zapytania
22. Sprawy różne
23. Ustalenie terminu następnej sesji
24. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 15-03-2019 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 15-03-2019 10:51