Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Gminy Stargard dnia 22 marca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji Rady Gminy Stargard
dnia 22 marca 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe:
   - otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Stargard
   - stwierdzenie quorum
   - zatwierdzenie porządku obrad
   - przyjęcie protokołu Nr V/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 22 lutego 2019 r.
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/49/19 Rady Gminy Stargard zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Stargard
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry
13. Stan bezrobocia na terenie gminy
      Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty
14. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców
      Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty
15. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok
      Opinia Komisji Rewizyjnej
16. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w roku 2018
      Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
17. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie
      Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
18. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
19. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
20. Odpowiedzi na interpelacje radnych
21. Wolne wnioski i zapytania
22. Sprawy różne
23. Ustalenie terminu następnej sesji
24. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 15-03-2019 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 15-03-2019 10:51