Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej na terenie działek nr 227, 237/5, 237/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

Znak: PP.6733.6.2019.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam z dniem 25 lutego 2019 r., że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej na terenie działek nr 227, 237/5, 237/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

 

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 14.02.2019 r., znak NS.673.49.2019.LS2 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 15.02.2019 r., znak POZ.5120.38.2019.PE w odniesieniu do terenów górniczych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 13.02.2019 r., znak: GKI.6733.4.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego,

Wnioskami z dnia 4 lutego 2019 roku, zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 i 6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do:

- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych,

- Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Szczecinie w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Stosownie do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 25-02-2019 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 25-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 09:08