Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 26/19, 26/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.51.2018.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, z dniem 18 lutego 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 26/19, 26/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 31.01.2019 r., znak NS.673.21.2019.LS2 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 13.02.2019 r., znak: GKI.6733.1.2019.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.
  • Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji w zakresie Ochrony konserwatorskiej. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

Wójt Gminy Stargard

                                                           Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 18-02-2019 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2019 08:19