Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATANEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

 

 

Wykaz Punktów nieodpłatanej pomocy prawnej

 

 

Lp

Nr punktu/

podmiot obsługujący

Nazwa jednostek udostępniającej lokal

 

Adres lokalu

Godziny

działania Punktu

1.

Nr 1 - Radcy prawni
i adwokaci wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Zespół Szkół Nr 2

w Stargardzie

 

 

Os. Zachód B15a

73-110 Stargard

Parter budynku

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

w okresie wakacji
i ferii zimowych

 

1300-17 00

1300-17 00

1300-17 00

1300-17 00

 

od poniedziałku

do czwartku

1100-1500

Urząd Gminy

w Kobylance

 

Budynek OSP

ul. Jeziorna 6

parter budynku

 

Piątek

 

 

13 30- 1730

2.

Nr 2 - Radcy prawni
i adwokaci wskazani przez OIRP
w Szczecinie
i SIA

Urząd Gminy

w Dolicach

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

 

900-1300

730- 1130

900-1300

Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal nr 10 (I piętro)

Poniedziałek

Czwartek

1000-1400

1000-1400

3.

Nr 3 – Fundacja

Honeste Vivere
z siedzibą Warszawie

 

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Gminy
w Stargardzie

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

lokal nr 314 III p.

Wtorek

Czwartek

815 - 1215

730 - 1130

 

Urząd Miejski
w Chociwlu

ul. Zwycięzców 1

73-120 Chociwel

Parter budynku

Poniedziałek

Środa

Piątek

1400- 1800

900- 1300

900- 1300

4.

Nr 4 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski
w Dobrzanach

ul. Staszica 1

73-130 Dobrzany

parter budynku lokal nr 14

Poniedziałek

Środa

Czwartek

1200- 1600

830- 1230

1100- 1500

Urząd Gminy

w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

lokal Nr 1, parter

Wtorek Piątek

900- 1300

900- 1300

 

5.

Nr 5 -

- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski

w Ińsku

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

Lokal I p.

Poniedziałek

Czwartek

930-1330

1000-1400

 

Urząd Miejski
w Suchaniu

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

1100- 1500

1300- 1700

900- 1300

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które
z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia.

 

Na obszarze powiatu w 2019 roku funkcjonować będzie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w trakcie roku 2019, może nastąpić rozszerzenie, pomocy udzielanej w punktach- o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- w trybie art.14 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

 

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pomoc prawna polega na:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
    w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

  1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności

 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub

spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne

poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku).
W 2019 r. nie złożono wniosku o świadczenie na terenie powiatu stargardzkiego nieodpłatnych mediacji.

 

 

 

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

termin załatwienia sprawy

 

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonów:

Tel. (centrala) 91 48-04-800 lub 91 48-04-923, 91 578-13-80

Kobiecie, która jest w ciąży , udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, 91 578-13-80 oraz 577-75-87.

e-mail: ochronacywilna@powiatstargardzki.pl; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-01-2019 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-01-2019 10:44