Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 373/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.50.2018.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, z dniem 7 stycznia 2019 roku, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 373/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 27.12.2018 r., znak NS.673.530.2018.LG1 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 21.12.2018 r., znak Z.Arch.5151.38.2018.ETK w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochrona konserwatorską;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 02.01.2019 r., znak: GKI.6733.34.2018.KB, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2018 roku, zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Stargard 

                                                                                                  Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 07-01-2019 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2019 07:55