Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała RIO Nr CXII.243.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia, 2020-05-15 08:04
dokument Uchwała Nr CCCLXXI.623.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. 2019-11-08 07:51
dokument Uchwała Nr CCCXLVIII.614.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok. 2019-10-13 09:48
dokument Uchwała RIO Nr CCCXVIII.578.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stargard za I półrocze 2019 r. 2019-09-20 20:06
dokument Uchwała RIO Nr CLXXX.340.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok, 2019-07-08 20:04
dokument Uchwała RIO Nr CIX.180.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Stargard 2019-04-02 19:31
dokument Uchwała RIO Nr CIX.179.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok 2019-04-02 19:27
dokument Uchwała RIO Nr XLV.94.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2019 rok 2019-02-08 07:47
dokument Uchwała RIO Nr XLV.93.2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. 2019-02-08 07:45
dokument Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019. 2019-01-25 17:21
dokument Uchwała RIO Nr CDLIX.853.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stargard na 2019 r. 2018-12-18 08:27
dokument Uchwała RIO Nr CDLIX.854.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżecie gminy Stargard na 2019 rok 2018-12-18 08:26
dokument Uchwała RIO Nr CDLIX.855.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 - 2031. 2018-12-18 08:25
dokument projekt Uchwały Rady Gminy Stargard w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019. 2018-11-29 10:50