Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 675, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard oraz działki nr 189/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kunowo, gmina Kobylanka

Znak: PP.6733.37.2018.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 675, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard oraz działki nr 189/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kunowo, gmina Kobylanka

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 15.10.2018 r., znak NS.673.422.2018.LG1 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z dnia 15.10.2018 r., znak: ZDP.TD.4170.404.2018.BM, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego;
  • Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd    Zlewni w Stargardzie  z dnia 17.10.2018 r., znak: SZ.ZZI.3.521.3.200.2018. ML w zakresie ochrony melioracji wodnych.

Wnioskiem z dnia 09 października 2018 roku, zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 29-10-2018 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 29-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2018 07:59