herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Koło Łowieckie "Ryś" w Stargardzie

Stargard, dn. 11.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych

Działając na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie obwodu łowieckiego nr 188, odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Ryś” w Stargardzie:

 

Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

Zwierzyna do odstrzału

Prowadzący

Uwagi

1.

28.10.2018 r.

obw. 188

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki Zabłocki

 

2.

10.11.2018 r.

obw. 188

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych Konieczny

Polowanie Hubertowskie

3.

18.11.2018 r.

obw. 188

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki Jaworski

 

4.

16.12.2018 r.

obw. 188

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki Bazarko

 

 

 

5.

30.12.2018 r.

obw. 188

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych Konieczny

Polowanie sylwestrowe

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stargard. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.

Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-10-2018 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-10-2018 12:12