Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE

WÓJT GMINY STARGARD
OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD

Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE

Nazwa i adres instytucji kultury:

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard, Klępino Nr 32a, 73-110 Stargard.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora Biblioteki:

1) zarządzanie działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Stargard, w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji,

2) zarządzanie zespołem pracowników,

3) zarządzanie powierzonym mieniem jednostki,

4) organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,

5) prowadzenie gospodarki finansowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

A. Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Biblioteki,

5) wykształcenie

6) co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach lub instytucjach kultury,

7) co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym,

8) niekaralność za przestępstwa umyślne,

9) przedłożenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Stargard z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych,

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym prowadzenia biblioteki,

11) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej.

B. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

  • kopie świadectw pracy,

  • referencje,

  • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),

  • podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • podpisany list motywacyjny,

  • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213.

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

4. Dyrektor zostanie powołany na okres czterech lat.

5. Oferty zawierające wymagane dokumenty, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie) „Konkurs na Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stargard”

- w terminie do dnia 12 października 2018 r. do godz.15.00, w sekretariacie pok.215 Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

6. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 18 października 2018 roku.

7. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Biblioteki Publicznej Gminy Stargard można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25; 91/ 561 34 24.

Zastępca Wójta Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Stargard, dnia 10.09.2018

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-09-2018 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 11-09-2018 08:44