Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.25.2018.SG

 

 

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam z dniem 03.08.2018 r., że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie Starosty Stargardzkiego, z dnia 19.07.2018 r., znak: NS.673.300.2018.JN4, w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z dnia 23.07.2018 r., znak: ZS.224.1.89.2018, w zakresie ochrony gruntów leśnych;

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2018 roku, zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych. Stosownie natomiast do art.53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 06-08-2018 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2018 10:23